genetik taramalı tüp bebek tedavisi

Tüp bebek genetik Test kimlere uygulanır?

Tüp bebek tedavisinde Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT), genetik olarak en sağlıklı embriyoların tespit edilmesini ve bu embriyoların anne rahmine transfer edilerek sağlıklı gebelik şansının artmasını sağlayan bir yöntemdir. Tüpbebekte genetik test inceleme en başta yaşı ilerlemiş olan anne adayları olmak üzere hemen hemen herkese uygulanabilmektedir.

PGT testlerinin genetik tanıdaki önemi

Genetik biliminde ilerlemesiyle birlikte artık tüp bebek genetik test yöntemleriyle geliştirilen embriyolarda genetik incelemeler “embriyoda genetik tanı Preimplantasyon Genetik Tanı (embriyoda genetik test) adıyla yapılmakta. Tutunma öncesi(preimplantasyon)  genetik test(PGT) adı da verilen bu işlem; yumurta ve sperm hücrelerinin laboratuvar ortamında döllenmesi sonucunda gelişen embriyolardan 3. günde 1 adet, 5. günde ise 4-6 adet hücre alınması ile gerçekleştirilir.

Tüp bebek tedavisinde  PGT uygulamasının amacı; öncelikle, kromozomal bozuklukların ve DNA hastalıklarının gebelik öncesi dönemde yani henüz embriyo aşamasında tanımlanmasıdır. Ayrıca infertilite (yani kısırlık) problemi nedeni ile tüp bebek tekniklerinin uygulanacağı çiftlerin embriyolarda oluşması muhtemel genetik bozukların tanımlanması için kullanılır.

Bu uygulama, kalıtsal hastalık taşıyan ve sağlıklı çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ile infertilite nedeniyle tüp bebek veya mikroenjeksiyon gibi yardımcı üreme tekniklerinin uygulanacağı ve embriyolarında kromozomal anomalilerin görülme riski yüksek olan çiftlere önerilir.

 Tüp bebek genetik taramalı test olarak ilk başlarda romozomal hastalıkların embriyo aşamasında tanımlanabilmesi için FISH tekniği ile kromozomlar incelenmekteydi.Günümüzde genetik taramalı tüp bebek tedavisinde  daha geniş detaylı inceleme testi olarak  aCGH ve NGS yöntemleri kullanılarak 24 kromozom çalışması yapılabilmektedir. Yine, moleküler genetik yöntemler kullanılarak Talasemi, Kistik Fibrozis, SMA vb. DNA hastalıkları için, tüp bebek uygulaması esnasında sağlıklı embriyolar tanımlanabilir ve embriyolardaki HLA ve Rh genotipi belirlenebilir.

Genetik taramalı tüp bebek fiyatı fiyatları embriyo sayısı incelenecek hastalık inceleme tekniğine göre değieşebilmektedir.Genetik taramalı tüp bebek yaptıranlar gebeliklerinde rutin ultrasonografi ve gebelikte istenen testler  ile takip edilmektedirler.

genetik tüp bebek ne demek? tüp bebek genetik  tarama kaç günde çıkar? PGD ile tüp bebek deneyip başarılı olan,embriyo genetik testi?genetik tüp bebek yaptıran kadınlar kulübi,genetik tüp bebek kimlere yapılır?genetik tarama tüp bebek nasıl yapılır