İnfertilite Nedir?

 İnfertiite(kısırlık)Nedir?

İnfertilite 1 yıl boyunca düzenli bir ilişki ile korunmadan ve yeterli sayıda cinsel ilişkide bulunulmasına karşın gebelik oluşmamasıdır. Evli çiftlerin %10-15″inde infertilite görülür.

İnfertiliteyi primer ve sekonder infertilite diye ikiye ayrılır.1 yıl boyunca düzenli bir ilişkiye rağmen hiç çocuk sahibi olmayanlara primer infertilite, daha önce çocuk sahibi olabilmiş fakat şu an gebe kalamayanlara sekonder infertilite denir.

Fekundabilite: Bir adet dönemi yani menstruel siklus içerisinde gebelik elde edebilme ihtimalidir ve bu da normal çiftlerde %20-25’tir

Fekundite: Bir menstruel siklus içerisinde canlı doğum elde etme ihtimalidir.

Bütün çiftler ele alındığında hepsinin de ilk adet döneminde gebe kalması imkânsızdır. Gebelik oluşabilmesi için belli bir süre geçmesi gerekir. Gebelik istemi olan çiftlerin 3 ay sonunda ancak %57″sinde gebelik oluşur. 6 ay sonunda %72″sinde gebelik oluşur. 1 yıl sonunda %85″inde gebelik oluşur. 2 yılsonunda %93″ünde gebelik oluşur.

İnfertil çiftlerin yaklaşık % 30-40″ında erkek, % 40-50″sinde kadında problem saptanır. Bazı çiftlerin her ikisinde birden sorun bulunur. % 10-15 çiftte ise ne kadında ne de erkekte neden bulunamaz.

Herhangi bir neden bulunamayan duruma açıklanamayan infertilite denir. Bu yüzden infertil çiftler mutlaka birlikte araştırılmalıdır, sadece kadının ya da sadece erkeğin araştırılması yeterli değildir. Çiftlerden birisinde bir sorun bulunsa bile aynı anda diğerinde de sorun olabilir.

Yaş ilerledikçe çiftlerin gebe kalma şansı azalır. Yaşın ilerlemesi yardımcı üreme teknikleriyle de başarı şansını azaltmaktadır.