Fetal Ekokardiografi
Anne Karnındaki Bebeğin Kalbinin İncelenmesi-fetal ekokardiografi 

Fetal ekokardiyografi ne demektir?

Fetal ekokardiyografi anne karnındaki bebeğin kalbinin ultrason ile anne karnında incelenmesidir.

Doğuştan kalp hastalıkları oranı kaçtır?

Canlı doğan çocuklarda binde 3-11 oranında rastlanılır. Yaklaşık olarak tüm canlı doğumlarda %1 oranında görülür.

Doğuştan kalp hastalığının sonraki çocuklarda görülme oranı kaçtır.?

Doğuştan kalp hastalıklarının en önemli özelliği sonraki çocuklarda görülme olasılığının olmasıdır. Doğuştan kalp hastalığı olanlarda %5-8 oranında kromozomsal anormallik ile beraberdir. 

Fetal ekokardiyografi hangi durumlarda yapılır?

-Fetal risk faktörleri
.Kalp dışı nedenler
-kromozomsal
-Anatomik
.Fetal kalbin aritmilri(kap atışı düzensizlikleri)
.Non-immun hidrops fetalis
.Ultrason incelemesinde kalp anomalisi şüphesi
-Anneye ait risk faktörleri
.Annede doğuştan kalp hastalığı riski
.Annenin gebelikte bebeğe zararlı olabilecek ilaç kullanması
.Annede metabolik sistemik hastalık olması
-Diabet
-Fenilketonüri
.Polihidroamnios(suyun fazla olması)
.Annede enfeksiyon olması
-Kızamıkcık
-Toksoplasma
-Sitomegalovirus
-Kabakulak
-Ailesel risk faktörleri
.Ailede doğuştan kalp hastalığı bulunması
.Önceden doğuştan kalp hastalıklı çocuk doğurma
.Babada doğuştan kalp hastalığı bulunması
.Çeşitli sendromlar(noonan,tuberosklerozis)

Gebelikte bebeğin kalbine zararlı etkileri olanlar nelerdir?

Alkol,amfetamin,hidantion,trimetadion ,lityum,talidomid,retinoik asit.
Fetusta kalp anomalisi bulunma riskini artıran en sık görülen kromozom bozuklukları nelerdir?
Down sendromu, trizomi 18,trizomi 13,trizomi 22,Turner sendromu,trizomi 8,cri-du-chat.
Fetal ekokardiografi en ideal olarak kaçıncı gebelik haftasında yapılır?
Fetal eko kalbin en iyi görülebileceği 20-24 gebelik haftalarında yapılır. Bazı kalp anomalileri erken dönemde vaginal ultrason yapılarak görülebilir. Kalpde bazı sorunlar 30-32 haftalarda yapılan incelemelerde görülebilir.

Fetal kalp incelemesinde nelere bakılır?

-Fetal kalbin pozisyonunun değerlendirilmesi.
-Kalp odalarının değerlendirilmesi
-Kalp boyutlarının değerlendirilmesi
-Kalbin ritminin değerlendirilmesi
-Kalp kapaklarının değerlendirilmesi
-Kalbe giren-çıkan damarların incelenmesi
-Kalpteki kan akımlarının değerlendirilmesi
-Kalbin kasılma yeteneğinin değerlendirilmesi

fetal ekokardiografi Balıkesir