Tüp Bebek Protokolleri
I- Direkt Olarak Yumurtalıkların Uyarıldığı Protokoller

Klasik Yumurtlama Tedavisi (Ovulasyon indüksiyonu):

Bu protokollerde adetin 2-3. günü yumurta gelişimini uyaran ilaçlarla tedaviye başlanır. Bu tedavi şeklinde yumurtaların eş zamanlı gelişimini sağlanamamakta ve olguların yaklaşık %10-20’sinde yumurtaların erken olgunlaşması nedeniyle tedavi iptal edilmek durumunda kalmaktadır. Genellikle aşılama sikluslarında kullanılan, tüp bebek tedavisinde kullanılmayan protokollerdir.

Antagonist Protokolü:

Adetin 1.-2. gününde ultrasonografi ve E2 bakılarak gonadotropin tedavisine başlanır. Ultrasonografi ve E2 ile takip edilerek en büyük follikül belli büyüklüğe ulaştığında, antagonist tedavisine başlanır. Günlük antagonist kullanımına, HCG günü de dahil olmak üzere devam edilir. Yeterli büyüklük ve sayıda yumurta (follikül) varlığında yumurtaların olgunlaşması için kullanılan ilaçlar (HCG) verilen dozda ve saatte uygulanır. Yaklaşık 36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılır. Yumurta toplama gününde embriyoların rahime tutunmalarına yardım eden ilaçlar (luteal faz desteği) (Progestan®, Crinone jel®) başlanır.

II- Önce Yumurtalıkların Baskılanıp Sonra Uyarıldığı Protokoller

Günümüzde önce hipofiz bezini ve dolayısı ile yumurtalıkları baskılayan (GnRHa) ve bu şekilde yumurtalıkları uyaran ilaçların kullanımı ile yumurtaların uyumlu gelişimini sağlayan ve erken olgunlaşma problemini ortadan kaldıran tedavi yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kısa Protokol

Adetin 1.-2. gününde ultrasonografi ve E2 düzeyi bakılarak GnRHa tedavisine başlanır.

Adetin 3. günü, gonadotropin tedavisine başlanır. Ultrasonografi ve E2 takiplerine göre ilaçlar ve dozları hastaya özel olarak ayarlanır. Yeterli büyüklük ve sayıda yumurta (follikül) varlığında yumurtaların olgunlaşması için kullanılan ilaçlar (HCG) verilen dozda ve saatte yapılır. Yaklaşık 36 saat sonra ise yumurta toplama işlemi yapılır. Yumurta toplama gününde embriyoların rahime tutunmalarına yardım eden ilaçlar (luteal faz desteği) (Progestan®, Crinone jel®) başlanır.

Uzun Protokol:

Adetin 21. gününde, yapılacak olan ultrasonografi sonrasında, GnRH agonisti başlanır. Agonisti kullanırken görülen adetin 2-3. günü, ultrasonografi ve kanda E2 ve LH değerlendirmesi sonrasında, yumurta gelişimini sağlamak amacıyla gonadotropin tedavisine başlanır. Gonodotropin enjeksiyonlarının başlanıldığı gün GnRH analoğu dozu %50 azaltılır. Yumurtalık yanıtına göre ilaç dozu ve ultrasonografi takibi hastaya özel olarak düzenlenir.

Yeterli büyüklük ve sayıda yumurta (follikül) varlığında yumurtaların olgunlaşması için kullanılan ilaçlar (HCG) verilen dozda ve saatte yapılır. Yaklaşık 36 saat sonra ise yumurta toplama işlemi yapılır. Yumurta toplama gününde embriyoların rahime tutunmalarına yardım eden ilaçlar (Progestan®, Crinone jel®) başlanır.

Doğum kontrol hapı + uzun protokol

Adetin 3. günü doğum kontrol hapına başlanır. Doğum kontrol hapı her gün bir tane hep aynı saatte 21 gün boyunca (kutu bitene kadar) kullanılır. Doğum kontrol hapı kullanırken aç veya tok olmak önemli değildir. Doğum kontrol hapının yan etkileri nedeniyle 35 yaş üzeri bayanların sigara içmemesi gereklidir.

Adetin 16. günü, (doğum kontrol hapından 4 hap kalınca) GnRHa tedavisine başlanır.

Tedavi devam ederken görülen adetin 2-3. günlerinde E2 ve LH düzeyleri bakılır ve başlangıç ultrasonografisi yapılır. Başarılı bir yumurtalık baskılanması sağlanmışsa, yumurta gelişimini sağlamak amacıyla gonadotropin tedavisine başlanır.Gonadotropin enjeksiyonlarının başlanıldığı gün GnRHa dozu yarı yarıya azaltılır. Her iki ilaç yumurtaların olgunlaşması için kullanılan ilaçların (HCG) uygulandığı gününe kadar kullanılır. Yumurtalık yanıtına göre ilaç dozu ve ultrasonografi takibi hastaya özel olarak düzenlenir.

Yeterli büyüklük ve sayıda yumurta (follikül) varlığında yumurtaların olgunlaşması için kullanılan ilaçlar (HCG) verilen dozda ve saatte yapılır. Yaklaşık 36 saat sonra ise yumurta toplama işlemi yapılır. Yumurta toplama gününde embriyoların rahime tutunmalarına yardım eden ilaçlar (Progestan®, Crinone jel®) başlanır.

Doğum Kontrol Hapı + Mikrodoz GnRHa Protokolü:

Önceki siklusun 14-21. gününde başlanan doğum kontrol hapı ile yumurtalıklar baskılanır. Siklusun 3. gününde düşük dozda GnRHa başlanır ve GnRHa tedavisinin 3. gününde yüksek doz gonadotropin stimulasyonuna başlanır. Gonadotropin ve GnRHa tedavisine, yumurtaların olgunlaşması için kullanılan ilaçların (HCG) uygulandığı güne kadar devam edilir. Yumurtalık yanıtına göre ilaç dozu ve ultrasonografi takibi hastaya özel olarak düzenlenir. Yeterli büyüklük ve sayıda yumurta (follikül) varlığında yumurtaların olgunlaşması için kullanılan ilaçlar (HCG) verilen dozda ve saatte yapılır. Yaklaşık 36 saat sonra ise yumurta toplama işlemi yapılır. Yumurta toplama gününde embriyoların rahime tutunmalarına yardım eden ilaçlar (Progestan®, Crinone jel®) başlanır.