Yumurtalık Rezervi
 
 Yumurtalık(Over)Rezervi-Yumurta rezervi 
  
Yumurtalık (over) rezervi ne demektir?
 
Yumurtalık rezervi kişinin yumurtalıklarında bulunan follikülerin sayısal olarak miktarının durumudur.
 
Yumurtalık rezervinin miktarını belirleyen en önemli faktör hangisidir?
 
Kişinin yumurtalığındaki follikül miktarını yansıtan en önemli faktör kişinin o anki yaşıdır. Follikül sayısı en fazla anne karnındaki fetusda bulunur.Doğumla beraber gittikce azalır ve menopoza kadar follikül sayısı tükenmeye başlar.Menopozda çok az miktarda follikül mevcuttur.
 
 
Over rezervinin saptanmasında en kesin yöntem hangisidir?
 
overlerde follikül sayısı , follikül havuzunun miktarını belirlemek en kesin olarak yumurtalıkların sitolojik(biyopsi ile) incelemesi ile belirlenebilir.Bu yöntem şuan pratik açıdan uygulanabilir yöntem değildir.
 
Over rezervini olumsuz yönde etkileyen faktörler nelerdir?
 
-Yaş faktörü
-Obesite
-Sigara alışkanlığı
-Geçirilmiş yumurtalık cerrahisi
-Şiddetli endometriozis
-Gizli veya erken over yetmezliği
-Gecirilmiş kemoterapi veya radyoterapi
-Pelvisde adhezyon ve frozen gibi nedenlerle anotomik bozukluk mevcudiyeti
 
Over rezervinin değerlendirilmesinde kullanılan testler nelerdir?
 
- Endokrin testler
.Bazal FSH,LH,E2,Progesteron
.Bazal FSH/LH ,Bazal inhibinB
.Bazal AMH(antimülleriyan hormon)
-Dinamik endokrin testler
.Klomifen Sitrat değişim testi
.GnRH-A uyarım testi
.Ekzojen FSH ovaiyan rezerv testi
 
-Ultrasonografik testler
.Yumurtalık volümü tespiti
.Antral follikül sayısı
.Stromal kan akımı(renkli dopler ultrason)
-İnvaziv testler
.laparaskopik over biyopsisi  
 
 
Bandırma-kadın-doğum-tüpbebek özel-muayenahane-jinekolog tüpbebek uzmanı Op.Dr.Erkan coşkun 02667133327
 
jinekologlar-kadın doğumcular-kadın doğum muayenehaneleri-çanakkale
 
 
 tüpbebek-uzmanı-çanakkale çanakkale-tüpbebek-uzmanı-merkezi